Dr Ngamjit Kasetsuwan.jpg

ศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • จักษุวิทยา

อนุสาขา

 • จักษุวิทยากระจกตา
 • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • โรคทางกระจกตาและตาส่วนนอก
 • • โรคตาแห้งและโรคผิวกระจกตา
 • • โรคต้อเนื้อและการผ่าตัดโดยใช้กาวชีวภาพ
 • • โรคกระจกตาโก่ง
 • • การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • • การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • • การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้สเต็มเซลล์
 • • การผ่าตัดต้อกระจก

การศึกษา และผลงาน

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
2537

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531

ใบรับรอง

ประธานชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน

กรรมการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา
2553 - ปัจจุบัน

ประธานวิชาการ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2550 - ปัจจุบัน

Certificate in Mini MBA in Health, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University
2545

Certificate in Cornea and Refractive Surgery, Doheny Eye Institute,
University of Southern California, U.S.A.
2540

งานวิจัยและงานตีพิมพ์

1.     Kasetsuwan N, Pangilinan RT, Moreira LB, Shah SS, Sanchez, Schallhorn S, McDonnell PJ. Real-time intraocular pressure changes during keratomileusis. Invest Ophthalmol Vis Sci. [Suppl] 1997;38:418.

2.     Wang H, Chang WV, Moreira L, Sanchez D, Kasetsuwan N, Bryant MR, McDonnell PJ. Ultrasonic measurement of the biomechanical properties of the rabbit sclera. Invest Ophthalmol Vis Sci. [Suppl] 1997;38:290.

3.     Kwun R, Pangilinan R, Moreira L, Kasetsuwan N, Sanchez D, Shah S, Schallhorn S, McDonnell PJ. Variability of lamellar corneal flap thickness at different suction ring vacuum settings during keratomileusis. Invest Ophthalmol Vis Sci. [Suppl] 1997;38:418.

4.     Bryant MR, Kasetsuwan N, Wang H, Sanchez D, Shah S, McDonnell PJ. PRK-induced anisometropia in the rabbit as a model of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci [Suppl], 1998;39:506.

5.     Bryant MR, Kampmeier J, ErH, Kasetsuwan N, Sanchez-dimartino D, Shah SS, McDonnell PJ. PRK- induced anisometropia in the rabbit as a model of myopia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmology 1999;237:161-165.

6.     Kasetsuwan N, Francis MW, Hsie F, Sanchez D, McDonnell PJ. Effect of topical ascorbic acid on free radical tissue damage and inflammatory cell influx in the cornea after excimer laser corneal surgery. Arch Ophthalmol 1999;117:649-652.

7.     Moreira LB, Kasetsuwan N, Sanchez D, Shah SS, Labree L, McDonnell PJ. Toxicity of topical anesthetic agents to human keratocytes in vivo. J Cataractt Refract Surg 1999;25(7):975-980.

8.     Kasetsuwan N, Puangsricharern V, Pariyakanok L. Excimer Laser Photorefractive Keratectomy and Laser in situ keratomileusis for myopia and astigmatism. J Med Assoc Thai 2000;83:182-192.

9.     Kasetsuwan N, Puangsricharern V, Pariyakanok L. Excimer laser phototherapeutic keratectomy for corneal diseases. J Med Assoc Thai 2000; 83:474-482.

10.  Hirunwiwatkul P, Tulvatana W, Kasetsuwan N, Nuchprayoon I. Eosinophilic granuloma presenting as periorbital cellulitis. Chula Med J 2000 Aug; 44(8):607-13.

11.  Kasetsuwan N, Pangilinan P, Moreira L, et.al. Real-time intraocular pressure and lamellar corneal flap thickness in keratomileusis. CORNEA 2001;20(1):41-44.

12.  Boonpasart S, Kasetsuwan N, Puangsricharern V, Pariyakanok L, Jittpoonkusol T. Infectious keratitis at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A 12 year retrospective study of 391 cases. J Med Assoc Thai 2002;85 (Suppl):S217-30.

13.  Erjongmanee S, Kasetsuwan N, Phusiphoykai N, Puangsricharern V, Pariyakanok L. Clinical Evaluation of Ophthalmic Lomefloxacin 0.3% in Comparison with Fortified Cefazolin and Gentamicin Ophthalmic Solutions in the Treatment of Presumed Bacterial keratitis. J Med Assoc Thai 2004;87 (Suppl 2):S83-90.

14.  Kasetsuwan N, Sophonthanaruk S. Pigmented Corneal Mass: a Clue to Diagnose of Fungal Corneal Ulcer. Chula Med J 2004 Oct; 48(10):679-85.

15.  Jariyapongskul A, Rungjaroen T, Kasetsuwan N, Pathumraj S, Niimi H. Chronic changes of the iris microvasculature of streptozotocin-induced diabetic rats using fluorescence videomicroscopy. Clin Hemorheol Microcirc. 2006;34(1-2):283-93.

16.  Prabhasawat P, Tesavibul N, Kasetsuwan N. Performance profile of sodium hyaluronate in patients with lipid tear deficiency: randomized, double-blind, controlled, exploratory study. Br J Ophthalmol. 2007 Jan;91(1):47-50. Epub 2006 Sep 14.

17.  Jariyapongskul A, Rungjaroen T, Kasetsuwan N, Patumraj S, Seki J, Niimi H.Long-term effects of oral vitamin C supplementation on the endothelial dysfunction in the iris microvessels of diabetic rats. Microvasc Res. 2007 Jul;74(1):32-8. Epub 2007 Mar 23.

18.  Kasetsuwan N, Reinprayoon U, Jariyakosol, S. Corneal changes in long-term chlorpromazine therapy. Asian Biomedicine .Volume 3, Issue 4, August 2009, 425-431.

19.  Kasetsuwan N, Chatchatee P, Reinprayoon U. Efficacy of local conjunctival immunotherapy in allergic conjunctivitis. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, Volume 28, Issue 4, December 2010, 237-241.

20.  Kasetsuwan N, Tanthuvanit P, Reinprayoon U. The efficay and safety of 0.5% Levofloxacin versus fortified Cefazolin and Amikacin ophthalmic solution for the treatment of suspected and culture-proven cases of infectious bacterial keratitis: a comparative study. Asian Biomedicine, Vol.5, No.1, February 2011,77-83.

21.  Kasetsuwan N, Gorvanich S, Erjongmanee S, Thienprasiddhi P, Jitapunkul S. Prevalence of dry eyes in elderly Thai population (the Romklao eye study). Asian Biomedicine, Vol.6, No.6 December 2012, 875-82.

22.  Kasetsuwan N, Tangmonkongvoragul C. Concomitant herpes simplex virus and cytomegalovirus endotheliitis in immunocompetent patient. BMJ Case reports. 10 May 2013, 1-5.

23.  Reinprayoon U, Kasetsuwan N, Permpalung N, Plongla R, Mendoza L, Chindamporn A. Lagenidium sp. ocular infection mimicking ocular pythiosis. Journal of Clinical Microbiology. J Clin Microbiol, 51(8) Aug 2013; 2778-2780.

24.  Kasetsuwan N, Sukharoch P, Meesoupong P, Reinprayoom U, Puangsricharern V, Pariyakanok L. Efficacy and safety of ethyl-2-cyanoacrylate adhesives for corneal gluing. Asian Biomedicine, Vol. 7 No. 3 June 2013; 437-441.
25.  Kasetsuwan N, Satitpitakul V, Changul T, Jariyakosol S. Incidence and pattern of dry eye after cataract surgery. PLoS One, 8(11) Nov 2013; 1-6.

26.  Reinprayoon U, Sitthanon S, Kasetsuwan N, Chongthaleong A. Bacteriological findings and antimicrobial susceptibility pattern of isolated pathogens form visualthreatening ocular infections. J Med Assoc Thai 2015;S77.

27.  Reinprayoon U, Maneerat N, Chansangpetch S, Suntibenchakul S, Chureeganon J, Kasetsuwan N. Eye Donation Project: Differences Between Donors Versus Refusers. International Journal of Eye Banking. Vol. 3 No. 1 Mar 2015; 1-7.

28.  Kasetsuwan N, Reinprayoon U, Chantaren P. Descemet’s scroll in syphilitic interstitial keratitis: A case report with anterior segment evaluation and a literature review. International Medical Case Reports Journal. Vol.8 2015, 219-223.

29.  Kasetsuwan N, Sakpisuttivanit K, Reinprayoon U, Puangsricharern V. Recurrent rates and risk factors associated with recurrent painful bullous keratopathy after primary photorefractive keratectomy. Clinical Ophthalmology, Vol9, 2015, 1815-1819.

30.  Kasetsuwan N, Reinprayoon U. A sodium hyaluronate ophthalmic solution for reducing dry eye and enhancing corneal wound healing after photorefractive keratectomy. Asian J Pharm Clin Res 2015;8:226-231.

31.  Kasetsuwan N, Reinprayoon U, Satitpitakul V. Prevention of recurrent pterygium with topical bevacizumap 0.05% eye drops: A randomized controlled trial. Clinical Therapeutics, Vol 37(10), 1 October 2015, 2347-2351.

32.  Usanee Reinprayoon, MD, Nipaporn Maneerat, MD, Sunee Chansangpetch, MD, BPH, Somruk. Suntibenchakul, MD, Jittapan Chureeganon, MD, Ngamjit Kasetsuwan, MD. Eye Donation Project: Differences Between Donors Versus Refusers. International Journal of Eye Banking. Vol 3, No 1 (2015).

33.  Sudaw Lertwisuttipaiboon, Tepanata Pumpaibool, Karl J. Neeser, Ngamjit Kasetsuwan. Associations of preventive strategies with symptoms of eye strain among open university staff in Thailand. J Health Res. vol.30 no.1 February 2016.

34.  Kasetsuwan N, Reinprayoon U, Satitpitakul V. Photoactivated Chromophore for moderate to severe infectious keratitis as an adjunct therapy: A randomized controlled trial. Am J Ophthalmol, 2016 Mar3;165:94-99.

35.  Kasetsuwan N, Satitpitakul V, Puangsricharern V, Reinprayoon U, Pariyakanok L. Comparison of performances of femtosecond laser and microkeratome for thin-flap laser in situ keratomileusis. Lasers Surg Med. 2016;48(6):596-601.

36.  Kasetsuwan N, Kositphipat K, Busayarat M, Threekhan P, Preativatanyou K, Phumee A, Siriyasatien P. Prevalence of ocular demodicosis among patients at tertiary care center, Bangkok, Thailand. Int J Ophthalmol, 2017;10(1):122-127.

37.  Lertwisuttipaiboon S, Pumpaibool T, Neeser KJ, Kasetsuwan N. Effectiveness of a participatory eye care program in reducing eye strain among staff computer users in Thailand. Risk Manag Healthc Policy. 2017 May 11;10:71-80.

38.  Taechajongjintana M, Kasetsuwan N, Reinprayoon U, Sawanwattanakul S, Pisuchpen P. Effectiveness of voriconazole and corneal cross-linking on Phialophora verrucosa keratitis: a case report. J Med Case Rep.2018 Aug 19;12(1):225.

39.  Satitpitakul V, Ratanawongphaibul K, Kasetsuwan N, Reinprayoon U. Efficacy of azithromycin 1.5% eyedrops vs oral doxycycline in meibomian gland dysfunction: a randomized trial. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2019 Jun;257(6):1289-1294.

40.  Piyacomn Y, Kasetsuwan N, Puangsricharern V, Reinprayoon U, Satitpitakul V, Chantaren P. Topometric indices and corneal densitometry change after corneal refractive surgery combined with simultaneous collagen crosslinking. Clin Ophthalmol. 2019 Sep 27;13:1927-1933.

41.  Satitpitakul V, Uramphorn N, Kasetsuwan N. Factors predicting change in corneal astigmatism following suture removal in post-penetrating keratoplasty patients. Clin Ophthalmol. 2019 Aug 21;13:1593-1597.

42.  Yonrawee Piyacomn, MD, FICO, Ngamjit Kasetsuwan, MD, Usanee Reinprayoon, MD, Vannarut Satitpitakul, MD, and Lita Tesapirat, MD. Efficacy and Safety of Intense Pulsed Light in Patients With Meibomian Gland Dysfunction - A Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Clinical Trial. Cornea 2020;39:325–332.

43.  Kasetsuwan N, Chantaralawan K, Reinprayoon U, Uthaithammarat L. Efficacy of topical bevacizumab 0.05% eye drops in dry eye disease: A double-masked, randomized trial. PLoS One. 2020 Jun 5;15(6):e0234186. doi: 10.1371/journal.pone.0234186. eCollection 2020.

44.  Kasetsuwan N, Suwajanakorn D, Tantipat C, Reinprayoon U. The Efficacy Between Conventional Lid Hygiene and Additional Thermal Pulsatile System in Meibomian Gland Dysfunction Patients Treated with Long-Term Anti-Glaucoma Medications in a Randomized Controlled Trial. .Clin Ophthalmol. 2020 Sep 28;14:2891-2902. doi: 10.2147/OPTH.S259692. eCollection 2020.