.ณิชกานต์ 1.jpg

พญ. ณิชกานต์ หลายชูไทย

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร: 16.00-19.00
 • เสาร์: 13.00-15.00 only week (1,3,5)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • โรคต่อมหมวกไต
 • • ความผิดปกติของแคลเซียมและกระดูก
 • • อินซูลินปั๊ม
 • • โรคต่อมไร้ท่อทั่วไป
 • • ไขมันในเลือดสูง
 • • โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน
 • • โรคต่อมใต้สมอง
 • • โรคไทรอยด์

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting scholar, Center for Diabetes Technology, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2563
- Certificate in Research Fellow in Diabetes and Metabolism, University of Texas Health Science Center San Antonio, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2562
- Certificate in Basic Data Sciences, The Analytics Edge, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2561
- Master of Sciences in Internal Medicine, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2560
- Endocrinology and Metabolism Fellowship, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2560
- Clinical nutrition and weight management clinical observer, Boston Medical Center, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2558
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2558
ปริญญาบัตร:
- พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 
2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขา อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย,
2560
- สาขา อายุรศาสตร์, ประเทศไทย
2558