01 พญ.หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 14.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • General Surgery

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
สถาบันโรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์หญิงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2562

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 2557

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 2553
 

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2557