พญ. นัทจิรา จียาศักดิ์

พญ. นัทจิรา จียาศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 16.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ตจวิทยา โรคผิวหนัง
  • • การรักษาเกี่ยวกับความงาม

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาตจศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2555

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2546

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2539

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา ประเทศไทย 2546