02 นพ.ภักดี สรรค์นิกร Ent.jpg

นพ. ภักดี สรรค์นิกร

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 12.00-15.00
  • พฤหัสบดี: 12.00-15.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Head and Neck Cancer
  • • Head and Neck Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - โสต สอ นาสิกวิทยา
ญี่ปุ่น
2530

แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2523

ใบรับรอง

Certificate in Laser Surgery in ENT
Kagoshima University ญี่ปุ่น
2531

วุฒิบัตร สาขาโสต สอ นาสิกวิทยา
ประเทศไทย
2527