ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 17.00-20.00
  • ศุกร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2547

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2541