01 รศ.นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา.jpg

รศ.นพ. ปัญญา ลักษณพฤกษา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 13.00-14.00

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting Fellowship in Spinal Surgery, Department of Orthopedic Surgery, Kanazawa University, Kanazawa, Ishigawa, ประเทศญี่ปุ่น
2559
- Research Fellowship in Spinal Surgery, Department of Orthopedic Surgery, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, สหรัฐอเมริกา
2558
- Research Fellowship in Spinal Tumor Surgery, Department of Orthopedic Surgery, Washington University School of Medicine,
St. Louis, Missouri, สหรัฐอเมริกา
2558
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2544

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย
2551