พญ. ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ

พญ. ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวิทยา
  • • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  • • รังสีวินิจฉัยเต้านม

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Breast imaging, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2564
- สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2563
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2561
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2557
 

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย,
2563
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2561