Petploy Phuvakirivivat.jpg

พญ. เพชรพลอย ภูวคีรีวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 08.00-16.00
  • อังคาร: 08.00-20.00
  • พุธ: 08.00-12.00
  • พฤหัสบดี: 08.00-16.00
  • อาทิตย์: 08.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ฝังเข็ม
  • • โรคหลอดเลือดสมอง
  • • ฉีดยาและฝังเข็มลดอาการปวดกล้ามเนื้อ

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- แพทย์ฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, ประเทศไทย,
2556
แพทย์ประจำบ้าน:
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2554
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย,
2554