01 พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล.jpg

พญ. ภัทรชุดา ฌอสกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • รังสีวินิจฉัย
  • • Diagnostic Neuroimaging

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2559
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย,
2557
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2553

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ประเทศไทย,
2559
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2557