02 นพ พิสิฏฐ์ บุญมา

นพ. พิสิฏฐ์ บุญมา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • • ผ่าตัดส่องกล้องเท้าและข้อเท้า

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2562

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประเทศไทย 2561

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2554

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย 2561