01 นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ

นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2551

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2551