02 พลพร อภิวัฒนเสวี ว.24346.jpg

นพ. พลพร อภิวัฒนเสวี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 12.00-14.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • • Sleep Otolaryngology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, University of Cincinnati, USA,
2552
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,  
2555

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2552
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2551