นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

อนุสาขา

  • ตจพยาธิวิทยา

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00
  • เสาร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ตจวิทยา โรคผิวหนัง

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาตจวิทยา
สถาบันโรคผิวหนังเซนต์จอห์น ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2556

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ประเทศไทย 2553

แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2545

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 2542

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาตจพยาธิวิทยา ประเทศอังกฤษ 2556

วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา ประเทศไทย 2553

วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประเทศไทย 2545