01 พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ Obg.jpg

พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Gynecologic Oncology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Master of Science, Medical Bioinformatics, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2562
- Visiting and attending in gynecologic endoscopic surgery, Gynecologic Endoscopy Unit, KABEG Landeskrankenhaus Villach, Villach, ประเทศออสเตรีย,
2559
- ประกาศนียบัตร, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย,
2558
- Visiting and attending in Hysteroscopic surgery, Gynecologic Endoscopic Unit, Kawasaki Minicipal Hospital, Kawasaki, ประเทศญี่ปุ่น, 2558
- Clinical Fellowship, มะเร็งนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ประเทศไทย,
2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2553
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2547

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
 - อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, ประเทศไทย,
2557
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2553