นพ.ศรันย์ ทองวิทูโกมาลย์[web]

นพ. ศรันย์ ทองวิทูโกมาลย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์เต้านม

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Breast Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced clinical Training course in Brest Oncology Department, Saitama Medical University, International Medical Centre, Saitama, ประเทศญี่ปุ่น
2562
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย,
2560
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2560