02 พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี Obg.jpg

พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 08.00-20.00
  • พุธ: 08.00-14.00
  • พฤหัสบดี: 07.00-15.00
  • ศุกร์: 08.00-15.00
  • เสาร์: 09.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

NS 7D OB/GYN

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Maternal and Fetal Medicine

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
– สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2560
แพทย์ประจำบ้าน:
– สาขาสูตินรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี,  ประเทศไทย,
2558

ปริญญาบัตร:
– แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2555 

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
– สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย,
2560
– สาขาสูตินรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2555