02 นพ.สาธิต กรเณศ.jpg

นพ. สาธิต กรเณศ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • กุมารศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร: 17.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

6th Floor, Counter D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาศัลยกรรมเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2535

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2524

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2521

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร ศัลยกรรมเด็ก ประเทศไทย 2535
  • วุฒิบัตร ศัลยกรรมทั่วไป ประเทศไทย 2524