01 นพ.ชินวัตร วิสุทธิแพทย์.jpg

นพ. ชินวัตร วิสุทธิแพทย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 09.00-20.00
 • พุธ: 09.00-17.00
 • พฤหัสบดี: 09.00-17.00
 • ศุกร์: 09.00-17.00
 • อาทิตย์: 12.00-17.00

การรักษา และการบริการ

 • • General Surgery
 • • Breast Surgery
 • • Laparoscopic Abdominal Surgery
 • • Endoscopic Thyroid Surgery
 • • Surgical Treatment of Gastrointestinal Malignancies
 • • Breast Cancer Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย
2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยกรรมทั่วไป, ประเทศไทย,
2541
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2536

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาชาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
2541