01 นพ. ศิรพงศ์ โชคธีรสวัสดิ์

นพ. ศิรพงศ์ โชคธีรสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย 2563

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย 2560

ศึกษาหลังปริญญา สาขาการรักษาโดยใช้ขดลวดสวนหลอดเลือด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติชลนำ เมืองควังจู สาธารณรัฐเกาหลี 2558

แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2554

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2563
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2560