พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ

พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 08.00-17.00
  • ศุกร์: 09.00-17.00
  • อาทิตย์: 09.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2561
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2556

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย,
2561