พญ. สิริกัลย์ เหลืองธรรมะ

พญ. สิริกัลย์ เหลืองธรรมะ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

อนุสาขา

  • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2563
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2561
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2555

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ประเทศไทย,
2563
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย,
2561