Dr. Siriporn.jpg

พญ. ศิริพร อธิสกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 08.30-16.30

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • • หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด