022 Sombat Kunakornsawat.jpg

นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อนุสาขา

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 08.00-20.00
  • อังคาร: 08.00-12.00
  • พุธ: 08.00-16.00
  • พฤหัสบดี: 08.00-16.00
  • ศุกร์: 08.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การศึกษา และผลงาน

Spine Surgery
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
ประเทศไทย
2540

Residency Training ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิน ประเทศไทย
2538

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2532

ใบรับรอง

Certificate in Surgical Spine Fellow
มหาวิทยาลัยมิสซูรีโคลัมเบีย รัฐมิสซูรี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2542

วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์
ประเทศไทย
2538

งานวิจัยและงานตีพิมพ์

Does computed tomography-guided percutaneous catheter drainage is effective for spinal tuberculous abscess: a midterm results.

Pluemvitayaporn T, Pongpanumaspaisan T, Kittithamvongs P, Kunakornsawat S, Sirivitayaphakorn P, Piyaskulkaew C, Pruttikul P.Spinal Cord Ser Cases. 2022 Feb 7;8(1):19. doi: 10.1038/s41394-022-00488-9.PMID: 35132064 Free PMC article. Review.

Extended Posterior Decompression and Instrumented Fusion for Spinal Tuberculosis.

Kunakornsawat S, Philawuth N, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Pluemvitayaporn T, Kittithamvongs P.Asian Spine J. 2019 Dec;13(6):984-991. doi: 10.31616/asj.2018.0200. Epub 2019 Dec 4.PMID: 31352728 Free PMC article.

Anti-cancer potentials of Gynura procumbens leaves extract against two canine mammary cancer cell lines.

Jermnak U, Supsavhad W, Kunakornsawat S, Jaroensong T, Watcharasit P, Visitnonthachai D, Pairor S, Phaochoosak N.Vet Med Sci. 2022 Jan;8(1):69-84. doi: 10.1002/vms3.684. Epub 2021 Dec 9.PMID: 34882994 Free PMC article.

Comparison of post-operative wound pain between interlaminar and transforaminal endoscopic spine surgery: which is superior?

Pruttikul P, Chobchai W, Pluemvitayaporn T, Kunakornsawat S, Piyaskulkaew C, Kittithamvongs P.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022 Jul;32(5):909-914. doi: 10.1007/s00590-021-03065-2. Epub 2021 Jun 24.PMID: 34169355

Variations of the iliolumbar and ascending lumbar veins.

Kunakornsawat S, Prasartritha T, Korbsook P, Vannaprasert N, Tungsiripat R, Tansatit T.J Spinal Disord Tech. 2012 Dec;25(8):433-6. doi: 10.1097/BSD.0b013e31823c0fa0.PMID: 22228210

A new method for measurement of occipitocervical angle by occiput-C3 angle.

Kunakornsawat S, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Punpichet S, Piyasakulkaew C, Arirachakaran A, Kongtharvonskul J.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Dec;27(8):1051-1056. doi: 10.1007/s00590-016-1881-9. Epub 2016 Nov 10.PMID: 27832335

Variation of C1 spinolaminar line and prevalence of C1 stenosis in normal population.

Kunakornsawat S, Letho, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Piyasakulkaew C, Wasinpongwanich K, Kittithamvongs P.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018 Aug;28(6):1029-1032. doi: 10.1007/s00590-018-2159-1. Epub 2018 Mar 3.PMID: 295023191

What Are the Functional Outcomes After Total Sacrectomy Without Spinopelvic Reconstruction?

Kiatisevi P, Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S, Sukunthanak B.Clin Orthop Relat Res. 2017 Mar;475(3):643-655. doi: 10.1007/s11999-016-4729-z.PMID: 26911974 Free PMC article.

Comparison between 1 g and 2 g of Intrawound Vancomycin Powder Application for Prophylaxis in Posterior Instrumented Thoracic or Lumbosacral Spine Surgery: A Preliminary Report.

Kunakornsawat S, Sirikajohnirun S, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Kittithamvongs P, Pongpinyopap W, Pluemvitayaporn T.Asian J Neurosurg. 2019 Jul-Sep;14(3):710-714. doi: 10.4103/ajns.AJNS_294_17.PMID: 31497089 Free PMC article.

Comparison of Segmental Mobility in Lumbar Extension Radiographs between a New Technique ("Fulcrum Bending Position") and Conventional Standing Position in Spondylolisthesis Patients.

Pruttikul P, Maneesrisajja T, Urusopon P, Pluemvitayaporn T, Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S, Kittithamvongs P.Asian Spine J. 2019 Dec;13(6):960-966. doi: 10.31616/asj.2018.0299. Epub 2019 Jul 30.PMID: 31352726 Free PMC article.

Metastatic Basal Cell Adenocarcinoma of Submandibular Gland to the Spine: An Extremely Rare Condition.

Pluemvitayaporn T, Kunakornsawat S, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Pongpinyopap W.World Neurosurg. 2017 Dec;108:989.e9-989.e14. doi: 10.1016/j.wneu.2017.08.084. Epub 2017 Aug 24.PMID: 28843763

Clinical pharmacokinetics and effects of vincristine sulfate in dogs with transmissible venereal tumor (TVT).

Hantrakul S, Klangkaew N, Kunakornsawat S, Tansatit T, Poapolathep A, Kumagai S, Poapolathep S.J Vet Med Sci. 2014 Dec;76(12):1549-53. doi: 10.1292/jvms.14-0180. Epub 2014 Aug 21.PMID: 25649934 Free PMC article.

Concomitant mycotic abdominal aortic aneurysm and lumbartuberculous spondylitis with cauda equina syndrome: a rare condition - a case report and literature review.

Pluemvitayaporn T, Jindahra S, Pongpinyopap W, Kunakornsawat S, Thiranon C, Singhatanadgige W, Uthaipaisanwong A.Spinal Cord Ser Cases. 2018 Feb 19;4:13. doi: 10.1038/s41394-018-0047-x. eCollection 2018.PMID: 29479482 Free PMC article.

Postoperative Kinetics of C-Reactive Protein and Erythrocyte Sediment Rate in One-, Two-, and Multilevel Posterior Spinal Decompressions and Instrumentations.

Kunakornsawat S, Tungsiripat R, Putthiwara D, Piyakulkaew C, Pluemvitayaporn T, Pruttikul P, Kittithamvongs P.Global Spine J. 2017 Aug;7(5):448-451. doi: 10.1177/2192568217699389. Epub 2017 Apr 11.PMID: 28811989 Free PMC article.

Congenital Spinal Canal Stenosis with Ossification of the Ligamentum Flavum in an Achondroplastic Patient: A Case Report and Literature Review.

Kachonkittisak K, Kunakornsawat S, Pluemvitayaporn T, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Kittithamvongs P.Asian J Neurosurg. 2019 Nov 25;14(4):1231-1235. doi: 10.4103/ajns.AJNS_170_19. eCollection 2019 Oct-Dec.PMID: 31903369 Free PMC article.

Chronic posterior atlantoaxial subluxation associated with os odontoideum: a rare condition. A case report and literature review.

Pluemvitayaporn T, Kunakornsawat S, Piyaskulkaew C, Pruttikul P, Pongpinyopap W.Spinal Cord Ser Cases. 2018 Dec 19;4:110. doi: 10.1038/s41394-018-0143-y. eCollection 2018.PMID: 30588336 Free PMC article.

Surgical anatomy of the cervical pedicles: landmarks for posterior cervical pedicle entrance localization.

Karaikovic EE, Kunakornsawat S, Daubs MD, Madsen TW, Gaines RW Jr.J Spinal Disord. 2000 Feb;13(1):63-72. doi: 10.1097/00002517-200002000-00013.PMID: 10710153

Validity and reliability of an adapted Thai version of Scoliosis Research Society-22 questionnaire for adolescent idiopathic scoliosis.

Sathira-Angkura V, Pithankuakul K, Sakulpipatana S, Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S.Spine (Phila Pa 1976). 2012 Apr 20;37(9):783-7. doi: 10.1097/BRS.0b013e318230a92d.PMID: 22517481

A comparative study of radiographic results using HEALOS collagen-hydroxyapatite sponge with bone marrow aspiration versus local bone graft in the same patients undergoing posterolateral lumbar fusion.

Kunakornsawat S, Kirinpanu A, Piyaskulkaew C, Sathira-Angkura V.J Med Assoc Thai. 2013 Aug

A prospective randomized trial comparing epidural morphine through intraoperatively placed epidural catheter and intravenous morphine in major lumbar spinal surgery.

Prasartritha T, Kunakornsawat S, Tungsiripat R, Jampa J, Throngnumchai R.J Spinal Disord Tech. 2010 Dec;23(8):e43-6. doi: 10.1097/BSD.0b013e3181cd3048.PMID: 20924294 Clinical Trial.

Primary leiomyosarcoma of the spine treated with total en bloc spondylectomy: the first case in Thailand-a case report and literature review.

Pluemvitayaporn T, Piyaskulkaew C, Kunakornsawat S, Pruttikul P.J Spine Surg. 2017 Dec;3(4):707-714. doi: 10.21037/jss.2017.10.04.PMID: 29354752 Free PMC article.

Effects of 1,25(OH)2D3, 25OHD3, and EB1089 on cell growth and Vitamin D receptor mRNA and 1alpha-hydroxylase mRNA expression in primary cultures of the canine prostate.

Kunakornsawat S, Rosol TJ, Capen CC, Omdahl JL, Leroy BE, Inpanbutr N.J Steroid Biochem Mol Biol. 2004 May;89-90(1-5):409-12. doi: 10.1016/j.jsbmb.2004.03.009.PMID: 15225811

Effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] and its analogues (EB1089 and analog V) on canine adenocarcinoma (CAC-8) in nude mice.

Kunakornsawat S, Rosol TJ, Capen CC, Reddy GS, Binderup L, Inpanbutr N.Biol Pharm Bull. 2002 May;25(5):642-7. doi: 10.1248/bpb.25.642.PMID: 12033506 Free article.

A preliminary study of three and four levels degenerative cervical spondylosis treated with peek cages and anterior cervical plate.

Sudprasert W, Kunakornsawat S.J Med Assoc Thai. 2012 Jul;95(7):909-16.PMID: 2291998

The Treatment of Flexion Myelopathy of the Thoracic Spine in Pierre Robin Sequence: A Case Report.

Kunakornsawat S, Sathira-Angkura V, Prasartritha T, Sudprasert W, Tungsiripat R.J Med Assoc Thai. 2015 Oct;98(10):1041-4.PMID: 26638597

The relationship of facet tropism to lumbar disc herniation.

Kunakornsawat S, Ngamlamaidt K, Tungsiripat R, Prasartritha T.J Med Assoc Thai. 2007 Jul;90(7):1337-41.PMID: 17710974

Two-year outcome of hydroxyapatite mixed with autogenous bone marrow and local bone graft for posterolateral lumbar fusion.

Sathira-Angkura V, Kunakornsawat S, Assawachutithamrong B, Tungsiripat R.J Med Assoc Thai. 2011 Sep;94(9):1096-103.PMID: 21970199

Effects of 1,25(OH)2D3, EB1089, and analog V on PTHrP production, PTHrP mRNA expression and cell growth in SCC 2/88.

Kunakornsawat S, Rosol TJ, Capen CC, Middleton RP, Hannah SS, Inpanbutr N.Anticancer Res. 2001 Sep-Oct;21(5):3355-63.PMID: 11848494

Fracture-dislocation of the glenohumeral joint in a 2-year-old child: case report.

Winmoon C, Sathira-Angkura V, Kunakornsawat S, Prasartritha T.J Trauma. 2003 Feb;54(2):372-5. doi: 10.1097/01.TA.0000032984.86439.46.PMID: 12579069 No abstract available.

Operative results of adolescent idiopathic scoliosis in Lerdsin Hospital.

Kunakornsawat S, Watcharananan I, Tungsiripat R, Prasartritha T.J Med Assoc Thai. 2007 Jul;90(7):1443-9.PMID: 17710990