01 นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย

นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านม
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งแห่งชาติ (NCCH) ประเทศญี่ปุ่น 2559

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2544

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประเทศไทย 2539

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2536

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2539