01 พญ.สุจารี พิมลพันธุ์

พญ. สุจารี พิมลพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • การผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 13.00-20.00
  • ศุกร์: 17.00-20.00
  • เสาร์: 09.00-17.00
  • อาทิตย์: 09.00-17.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาการผ่าตัดแบบรุกล้ำน้อย (การผ่าตัดแบบแผลเล็ก)
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 2563

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 2553

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย, 2549

ใบรับรอง

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2553