01 นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ Obg.jpg

นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Gynecologic Oncology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2553
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล,
2541

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2547
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2553