02 นพ.ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

นพ. ศุภชัย สถิตมั่งคั่ง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2561

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประเทศไทย 2554

ใบรับรอง

วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประเทศไทย 2561