01 ทพ.สุพลเทพ ตีระกนก

ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 09.00-12.00 (Only Week 2,4)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมโรคเหงือก

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา ปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยบอสตัน เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 2564

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 2556

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2564