นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

นพ. ทรรศนะ อุทัยธรรมรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์การผ่าตัดตับและมะเร็งท่อน้ำดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2563

แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2560

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2553 

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2560