.ธนุศักดิ์ 1.jpg

นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 08.00-13.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย,
2549  

 

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย
2555