นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล[web]

นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • General Surgery
  • • Head Neck Breast Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2558
 - Research Fellow of Head Neck Breast Surgical, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2558
 - Research Fellow of Endocrine, Department of Surgery, Yale School of Medicine, สหรัฐอเมริกา,
2560
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลตำรวจ, ประเทศไทย,
2556
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย,
2551

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2556