01 ธีราวุธ คลังเจริญชัย Theerawut Klangjareonchai.jpg

นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 08.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Observation at Pediatric Endocrine Clinic (Professor Donald Zimmerman, MD), Ann&Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2558
- Endocrinology and Metabolism Fellowship, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2557
- Clinical Observation at Endocrine Clinic (Professor Grazia Aleppo), Northwestern Memorial Hospital, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2557
 แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2549

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, ประเทศไทย, 2557
- National Board of Physician Nutrition Specialists (NBPNS), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558