01 นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย

นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์: 08.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
  • • กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
  • • อายุรศาสตร์โรคปอด
  • • เวชบำบัดวิกฤต

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา วิจัยด้านการแพทย์ - เวชศาสตร์การดูแลปอดและวิกฤต
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2552

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ประเทศไทย 2551

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2548

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2542

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2552
  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2551
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2548