02 นพ. วิชัย เจริญวงค์ Urology.jpg

นพ. วิชัย เจริญวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 10.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

การศึกษา และผลงาน

แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2516
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2512

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
2516