นพ. วิกรม เจนเนติสิน[web]

นพ. วิกรม เจนเนติสิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 08.00-14.00
 • อังคาร: 08.00-18.00
 • พุธ: 08.00-14.00
 • พฤหัสบดี: 08.00-20.00
 • อาทิตย์: 10.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 3 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง
 • • การรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด
 • • การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า
 • • การรักษามะเร็งด้านอิมมูโนบำบัด

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2556

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2554

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 2550

ใบรับรอง

 • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประเทศไทย 2556
 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2554

 • วิทยามะเร็งบูรณาการขั้นพื้นฐาน ศูนย์มะเร็งเมโมเรียล สโลน เคทเทอริ่ง รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2567
 • ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง โรงเรียนการแพทย์ฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2563
 • Cancer Genomics & Precision Oncology โรงเรียนการแพทย์ฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2563
 • ภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการแพทย์ฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2562