01 ทพญ. วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์.jpg

ทพญ. วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ทันตกรรม

อนุสาขา

  • ทันตกรรมโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 09.00-18.00
  • พฤหัสบดี: 09.00-20.00
  • ศุกร์: 09.00-17.00
  • เสาร์: 09.00-18.00
  • อาทิตย์: 09.00-12.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ทันตกรรมทั่วไป
  • • ทันตกรรมโรคเหงือก

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ทันตกรรมโรคเหงือก, ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2553
ปริญญาบัตร:
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2549