นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

นพ. วันปรีดี ตันเสนีย์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

อนุสาขา

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • General Surgery
  • • Hyperbaric Oxygen Therapy
  • • Trauma Surgery

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2561
- Observer in Hyperbaric Oxygen, Flona Stanley Hospital, Perth, ประเทศออสเตรเลีย,
2565
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2550
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2544

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ประเทศไทย,
2561
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
2550