01 วสันต์ อัครธนวัฒน์ L.jpg

นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ประสาทวิทยา

อนุสาขา

  • ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00
  • ศุกร์: 17.00-20.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • โรคระบบประสาท
  • • Interventional Neuroradiology
  • • โรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
– สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 
2563
แพทย์ประจำบ้าน:
– สาขาประสาทวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2554
ปริญญาบัตร:
– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย,
2548

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ประเทศไทย,
2563
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย
2554