01 พญ.วศินีนาถ มงคลพันธ์ Icu.jpg

พญ. วศินีนาถ มงคลพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

การศึกษา และผลงาน

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์, Erasme Hospital, Belgium.
2562

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - วุฒิบัตร อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555

แพทย์ประจำบ้าน (Residency) - อายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
2553

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2543

ใบรับรอง

ประกาศนียบัตรการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมแบบเคลื่อนย้าย
Hôpitaux Universitaires La Pitié salpêtrière ฝรั่งเศส
2558

วุฒิบัตร สาขาเวชบำบัดวิกฤต
ประเทศไทย
2555

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา
ประเทศไทย
2553