01 พญ.วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

พญ. วิมลรัตน์ ประทีปะเสน

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

อนุสาขา

  • จักษุวิทยากระจกตา
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 08.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2557

แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2555

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2547

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ประเทศไทย 2557
  • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ประเทศไทย 2555