01 นพ.วิพัชร พันธวิมล

นพ. วิพัชร พันธวิมล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

  • พฤหัสบดี: 16.00-18.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา สาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ
มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2563

ศึกษาหลังปริญญา สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2555

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ควีนส์ เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2543

ใบรับรอง

วุฒิบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ประเทศไทย 2566

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ประเทศไทย 2555

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศไทย 2553

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551