01 นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน Ent.jpg

ผศ.นพ. วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 17.00-20.00 only week (2,4)

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ E (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • Otolaryngology
  • • Head and Neck Surgery
  • • Head and Neck Oncololy
  • • Swallowing Disorder

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยกรรมศีรษะและลำคอ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
แพทย์ประจำบ้าน:
- โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย,
2555
ปริญญาบัตร:
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2547

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย,
2555