01 นพ.วิน ภาคสุข

นพ. วิน ภาคสุข

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 08.00-16.00
  • อังคาร: 08.00-16.00
  • พุธ: 08.00-20.00
  • พฤหัสบดี: 08.00-14.00
  • อาทิตย์: 10.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การศึกษา และผลงาน

ศึกษาหลังปริญญา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย 2563

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2561

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 2554
 

ใบรับรอง

  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, ประเทศไทย, 2563
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2561