พญ. ญาดา อ.

พญ. ญาดา อิทธิพานิชพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์: 09.00-13.00
 • พุธ: 09.00-12.00
 • เสาร์: 09.30-12.30

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 14 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

การรักษา และการบริการ

 • • ผ่าตัดบริเวณผิวหนัง
 • • ผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีโมหส์ Mohs
 • • ฝ้าและโรคของเม็ดสี
 • • การรักษาผิวหนังด้านความงาม
 • • การดูแลกระชับเรือนร่าง
 • • การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น
 • • การฉีด Botulinum Toxin
 • • การฉีดฟิลเลอร์
 • • การฉีดยารักษาเส้นเลือดขอด
 • • Mesotherapy
 • • Anti-aging and Regenerative Medicine
 • • ตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง
 • • ผ่าตัดผิวหนังและเล็บ
 • • รอยสิว
 • • รักษาสิว
 • • โรคผิวหนังอักเสบโรซาเชีย
 • • ตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป
 • • โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากผื่นแพ้สัมผัส

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ตจศัลยศาสตร์, JUVA Skin And Laser Center, Mount Sinai Hospital, New York, สหรัฐอเมริกา,
2566
- ผิวหนังด้านความงาม (เลเซอร์และการฉีด), National Laser Institute, Scottsdale, Arizona, สหรัฐอเมริกา
2566
- สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, The American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา,
2563
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาตจศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย
2562
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2557

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุปริญญา สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สหรัฐอเมริกา,
2563
- สาขาตจศัลยศาสตร์, ประเทศไทย,
2562

งานวิจัยและงานตีพิมพ์

'- การฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซินใต้ผิวหนัง (Microbotx) ในการฟื้นฟูผิวที่คอ
Chulalongkorn Annual Surgery and Aesthetic (CASA) Conference 2022
- การฉีดยาใต้ผิวหนังในการรักษาฝ้า
Chulalongkorn Annual Surgery and Aesthetic (CASA) Conference 2021
- การศึกษาการใช้แสงเลเซอร์ชนิดพัลส์ดายเพื่อเป็นการรักษาเสริมในผื่นชนิดตุ่มเม็ดและตุ่มหนอง จากการใช้ยายับยั้งอิพิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์รีเซปเตอร์, Lasers Surg Med. 2019
- การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่องการศึกษาการใช้แสงเลเซอร์ชนิดพัลส์ดายเพื่อเป็นการรักษาเสริมในผื่นชนิดตุ่มเม็ดและตุ่มหนอง จากการใช้ยายับยั้งอิพิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์รีเซปเตอร์ ในการประชุม European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)Paris, ฝรั่งเศส, 2018