ผู้ช่วยพยาบาล IPD

ผู้ช่วยพยาบาล IPD

แชร์
ความรับผิดชอบ
 • ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น การวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจร่างกาย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลองและบันทึกรายงานภายใต้การความควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงดูแลเวชภัณฑ์ภายในแผนกให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ประสบการณ์ทำงานการดูแลผู้ป่วยใน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
 • สามารกทำงานขึ้นเวร D/N ได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • กรณีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
สวัสดิการ
 • ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD
 • ชุด Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หอพักพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์