First Impression Officer (เจ้าหน้าที่ความประทับใจแรกของผู้ป่วย)

First Impression Officer (เจ้าหน้าที่ความประทับใจแรกของผู้ป่วย)

แชร์
ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวกในเชิงรุก ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร ตามมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล MedPark Service Excellence
 • ให้บริการข้อมูลบริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และทบทวนข้อมูลการบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบข้อซักถามแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้า 3 ปี ขึ้นไป
  • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใจรักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวคิดพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความยืดหยุ่นสูง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี

  เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

  แชร์