เลขานุการหอผู้ป่วยใน(Ward Secretary)

เลขานุการหอผู้ป่วยใน(Ward Secretary)

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยก่อนการรับผู้ป่วยใหม่ ให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ 
  • ดูแลแฟ้มเอกสารผู้ป่วย กรอกแบบฟอร์มในแฟ้มผู้ป่วย แฟ้มผู้ป่วยถูก Scan เก็บ, ประสานงานเอกสารเมื่อรับย้าย ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
  • ัดการงานด้านเอกสารและธุรการของแผนกฯ จัดเก็บเอกสาร ข้อมลูให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้งานเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น ระเบียบ
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าใจงานบริการ
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ 
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • กรณีมีความสามารถด้านภาษาจะมีค่าตอบแทนพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์