Covid Medpark Hospital 1.jpg

คำแนะนำการปฏิบัติตัวช่วง Covid-19

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

แชร์


คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

คำแนะนำหลังจากที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) คลิก

 

 1. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยให้ครอบคลุมบริเวณจมูกและปากไว้ตลอดเวลา
 2. วิธีถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้จับเกี่ยวสายคล้องรอบหู 2 ข้างออก โดยไม่สัมผัสผิวด้านนอกของหน้ากากอนามัย
 3. เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หรือเมื่อเปียก เลอะน้ำมูก น้ำลาย
 4. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
 5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการจับพื้นผิวอาคาร สถานที่โดยไม่จำเป็น
 6. เดินทางโดยรถส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย
 7. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า  ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือแอลกอฮอล์เจล ก่อนขึ้นและลงรถทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสนทนา ดื่มน้ำ รับประทานอาหารในรถ
 8. อยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร อยู่ในห้องเดี่ยว แยกห้องนอน ห้องน้ำ กับผู้อื่น ถ้าสามารถทำได้
 9. ให้สมาชิกในบ้าน หรือผู้ใกล้ชิดใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 10. หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เช่น จาน ชาม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เตียงนอน หรือรับประทานร่วมกัน
 11. เช็ดทำความสะอาด จุดสัมผัสบ่อย เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่พัก เช่น ลูกบิดประตู เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบๆตัวของผู้ป่วยรวมถึงห้องน้ำด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว ) 20 ซีซี (4 ช้อนตวง) กับน้ำ 1 ลิตร (4 แก้ว) ในขณะที่เตรียมน้ำยาต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทำความสะอาดห้องน้ำวันละครั้ง
 12. ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูฯลฯ ด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักเครื่องซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 °C
 13. จัดเก็บขยะทิ้งมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หลังจากนั้น
 14. หมั่นสังเกตอาการของคนในบ้าน หากมีอาการ เช่น มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส หรือไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรส ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วยให้มาโรงพยาบาลและแจ้งว่ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยมาติดต่อที่จุดคัดกรอง โดยโทรศัพท์นัดหมายติดต่อแจ้งล่วงหน้า

เผยแพร่เมื่อ: 16 เม.ย. 2021

แชร์