Banner Website 41.jpg

คำแนะนำหลังตรวจเชื้อ Covid-19

แชร์

คำแนะนำหลังจากที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) คลิก
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์สายด่วนโควิด สำหรับติดต่อประสานงานหาเตียงให้ผู้ป่วย

 

กรณีที่ 1 การปฏิบัติตัวของผู้ถูกกักกัน กรณีพักอยู่คนเดียวในที่พักอาศัย ในระหว่างการกักกัน

ควรปฏิบัติดังนี้

 1. หยุดเรียน หยุดงาน ไม่ออกไปนอกที่พักอาศัยไม่เดินทางไปที่ชุมชน หรือที่สาธารณะโดยเด็ดขาดอย่างน้อย14วัน นับจากวันที่เริ่มมีความเสี่ยง
 2. สังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือหายใจลำบาก และวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้/ เทอร์โมมิเตอร์) ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจดบันทึกลงในแบบรายงาน และติดต่อกับสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ตามช่องทางที่ได้นัดหมายทุกวัน
 3. ติดต่อสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขทันที เมื่อ
  1. มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หรือ วัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
  2. ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคประจำตัว
 4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาฃ
 5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีกรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
 6. การทิ้งหน้ากากอนามัย ใช้วิธีใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที
 7. ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชู่ลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้ สนิทก่อนทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและ สบู่ทันที
 8. ทำความสะอาดบริเวณที่พัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัว รวมถึงห้องน้ำด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรือน้ำยาทำลายเชื้อที่หาซื้อได้ในท้องตลาด เช่น
  •  เดทตอล ไฮยีน มัลติยูส ดิสอินเฟคแทนท์‘ หรือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งสูตรนี้สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ได้ถึง 99.9%  สามารถนำมาแช่ผ้า ซ้กผ้า เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ รวมถึงใช้ถูทำความสะอาดพื้น ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคสิ่งของอื่นๆ เช่น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการได้เช่นกัน ข้อแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ไม่เหมือนกับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอลก็คือ ไม่สามารถนำมาใช้กับผิวหรือร่างกายได้โดยตรง เช่น ไม่สามารถนำมาเช็ดแผล หรือผสมเพื่ออาบน้ำได้ เพราะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กับพื้นผิว วัตถุ และสิ่งของ หรือใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือนเท่านั้น

   • วิธีใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ สำหรับพื้นผิวทั่วไป
    • ผสมปริมาณ 5 ฝา (1 ฝา = 21 มล.) ต่อน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้นาน 10 นาที ใช้ถูทำความสะอาดพื้น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการ แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด
    • สำหรับการซักผ้าผสม 2 ฝา (1 ฝา = 21 มล.) ต่อน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้นาน 10 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นซักผ้าได้ตามปกติ
 9. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำหรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่ อุณหภูมิน้ำ 70-90 °C
 10. ควรให้มีผู้ดูแลจัดอาหารส่งให้โดยไม่ให้ผู้ติดเชื้อออกไปหาซื้ออาหารจากภายนอกที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน


กรณีที่ 2
การปฏิบัติตัวของผู้ถูกกักกัน กรณีพักร่วมกับผู้อื่นในที่พักอาศัย ในระหว่างการกักกัน คุมไว้สังเกต ณ ที่พัก อาศัย ควรปฏิบัติดังนี้

 1. หยุดเรียน หยุดงาน ไม่ออกไปนอกที่พักอาศัยไม่เดินทางไปที่ชุมชน หรือที่สาธารณะโดยเด็ดขาดอย่างน้อย14วัน นับจากวันที่เริ่มมีความเสี่ยง
 2. สังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือหายใจลำบาก และวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้/ เทอร์โมมิเตอร์) ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจดบันทึกลงในแบบรายงาน และติดต่อกับสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข ตามช่องทางที่ได้นัดหมายทุกวัน
 3. ติดต่อสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขทันที เมื่อ
  • มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หรือ วัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
  • ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคประจ าตัว
  1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน
  2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีกรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีความ เข้มข้นอย่างน้อย 70%
  3. การทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที
  4. ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคางแล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท ก่อนทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที
  5. ทำความสะอาดบริเวณที่พัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัว รวมถึงห้องน้ำด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรือน้ำยาทำลายเชื้อที่หาซื้อได้ในท้องตลาด เช่น
   • เดทตอล ไฮยีน มัลติยูส ดิสอินเฟคแทนท์‘ หรือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งสูตรนี้สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ได้ถึง 99.9%  สามารถนำมาแช่ผ้า ซ้กผ้า เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ รวมถึงใช้ถูทำความสะอาดพื้น ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคสิ่งของอื่นๆ เช่น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการได้เช่นกัน ข้อแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ไม่เหมือนกับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอลก็คือ ไม่สามารถนำมาใช้กับผิวหรือร่างกายได้โดยตรง เช่น ไม่สามารถนำมาเช็ดแผล หรือผสมเพื่ออาบน้ำได้ เพราะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กับพื้นผิว วัตถุ และสิ่งของ หรือใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือนเท่านั้น

    • วิธีใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ สำหรับพื้นผิวทั่วไป 
     • ผสมปริมาณ 5 ฝา (1 ฝา = 21 มล.) ต่อน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้นาน 10 นาที ใช้ถูทำความสะอาดพื้น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการ แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด
     • สำหรับการซักผ้าผสม 2 ฝา (1 ฝา = 21 มล.) ต่อน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้นาน 10 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นซักผ้าได้ตามปกติ
   1. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่ อุณหภูมิน้ำ 70-90 °C
   2. แยกห้องนอน และห้องน้ำ (ถ้าเป็นไปได้) ที่ใช้จากผู้อื่น หากไม่สามารถแยกห้องน้ำได้ ให้ใช้ห้องน้ำเป็นคน สุดท้าย พร้อมทั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณที่ท่านสัมผัส
   3. ห้องนอนที่ใช้แยกกักกัน ควรเป็นห้องที่มีหน้าต่าง อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึง
   4. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ หากเป็นไปได้
   5. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผู้อื่น
   6. ควรให้มีผู้ดูแลจัดอาหารส่งให้โดยไม่ให้ผู้ติดเชื้อออกไปหาซื้ออาหารจากภายนอกที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน
   7. รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น โดยใช้ภาชนะ ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว
   8. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด พูดคุยกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีความ จำเป็นให้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชั่น

    

   กรณีที่ 3 การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมในบ้าน

   1. ผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านทุกคนควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุด เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ โดยใช้น้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
   2. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย
   3. ควรนอนแยกห้องกับผู้ถูกกักกัน
   4. กรณีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันไม่ได้ ให้แยกสำรับ และนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
   5. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำหลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้ถูกกักกัน
   6. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร
   7. ทำความสะอาดบริเวณที่ผู้ถูกกักกันพัก/สัมผัส เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ถูกกักกัน รวมถึง ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 99 ส่วน) หรือน้ำยาทำลายเชื้อที่หาซื้อได้ในท้องตลาด เช่น
    • เดทตอล ไฮยีน มัลติยูส ดิสอินเฟคแทนท์‘ หรือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งสูตรนี้สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ได้ถึง 99.9%  สามารถนำมาแช่ผ้า ซ้กผ้า เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ รวมถึงใช้ถูทำความสะอาดพื้น ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคสิ่งของอื่นๆ เช่น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการได้เช่นกัน ข้อแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ ไม่เหมือนกับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอลก็คือ ไม่สามารถนำมาใช้กับผิวหรือร่างกายได้โดยตรง เช่น ไม่สามารถนำมาเช็ดแผล หรือผสมเพื่ออาบน้ำได้ เพราะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กับพื้นผิว วัตถุ และสิ่งของ หรือใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือนเท่านั้น
     • วิธีใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ สำหรับพื้นผิวทั่วไป
      • ผสมปริมาณ 5 ฝา (1 ฝา = 21 มล.) ต่อน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้นาน 10 นาที ใช้ถูทำความสะอาดพื้น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการ แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด
      • สำหรับการซักผ้า ผสม 2 ฝา (1 ฝา = 21 มล.) ต่อน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้นาน 10 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นซักผ้าได้ตามปกติ
   8. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ70-90 °C 9. การทำความสะอาดห้องพักของผู้ถูกกักกัน ผู้ทำความสะอาดควรใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม แว่นตากันลม ถุงมือยาว รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก


      เผยแพร่เมื่อ: 21 เม.ย. 2021

      แชร์